Siuntų sekimas
Konsultacija telefonu +370 654 28028

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS TAISYKLĖS

Srotas24.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto arba neatskleisto (atstovavimo sutarties rūšį pasirenka klientas, sutartys pridedamos) tarpininkavimo (atstovavimo) paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes platformoje srotas24.lt.

Srotas24.lt administruoja Autobazar, UAB, įmonės kodas 304428396, yra registruota adresu: Dringio g. 4, Gaveikėnų k., LT-30202 Ignalinos r., toliau minima kaip Tarpininkas.

Tarpininkas paslaugas teikia per platformą Srotas24.lt (toliau tekste platforma) pagal taisykles, kurias reglamentuoja platformos nuostatos, sąlygos, pasirašyta sutartis ir bendros elektroninės prekybos teisinio reglamentavimo taisykles.Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. 

SĄVOKOS

Internetinės svetainės srotas24.lt administratorius – UAB Autobazar juridinis asmuo, administruojantis Srotas24.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto svetaine susijusias paslaugas.

Tarpininkas – juridinis asmuo UAB Autobazar, kuris veikdamas kaip tarpininkas (atstovas) laikomas paslaugų sutarties šalimi bei teikia tarpininkavimo paslaugas už kurias išrašo sąskaitą, o Prekes parduoda ir už jas išrašo sąskaitas tikrasis pardavėjas. Tarpininkas padeda Vartotojui užsakyti Prekes iš prekių pardavėjo iš internetinės svetainės, kurioje talpinami skelbimai su pardavėjų parduodamomis Prekėmis bei kartu prisiima atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinta atitiktis Tarybos direktyvai 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 1999/44/EB.

Vartotojas – asmuo, apsilankantis Srotas24.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ar norintis įsigyti pardavėjų parduodamas Prekes.

Prekė – automobilių detalės, jų aksesuarai ir kitos prekės, parduodamos internetinėje svetainėje srotas24.lt, kurios gali būti naujos ar naudotos.

Sutartis – tarp Vartotojo ir Tarpininko sudaroma paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią Vartotojas įsigija tarpininkavimo paslaugas iš Tarpininko, o Tarpininkas tokias paslaugas suteikia, t.y. padeda išsirinkti Prekes ir tarpininkauja jas pristatant Vartotojui bei surenkant ir administruojant už Prekes gautas sumas. Sutartis laikoma sudaryta internetinėje svetainėje srotas24.lt patvirtinus šias taisykles, atlikus Prekės užsakymo veiksmus ir apmokėjus už Prekę.

Tiekėjas – Srotas24.lt pirkėjai atliekant užsakymą realiai užsako prekes iš kitų prekių pardavėjų  Srotas24.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto arba neatskleisto pagal kliento pasirinkimą, sutarčių pavyzdys pridedama:

Aš perskaičiau sutartį, su atsiskleidusio tarpininko paslaugų teikimo sąlygomis susipažinau ir besąlygiškai sutinku.

ir

Aš perskaičiau sutartį, su neatsiskleidusio tarpininko paslaugų teikimo sąlygomis susipažinau ir besąlygiškai sutinku.

tarpininkavimo paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes Internet parduotuvėje srotas24.lt. Tarpininkavimo mokesti sudaro antkainis į kurį įskaičiuojamos administravimo ir krovinio gabenimo į Lietuvą kainą.

Neatsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita.

Jeigu sandoryje dėl prekių/paslaugų pardavimo tarpininkas atstovauja savo vardu, t. y. jis savo vardu gauna prekes/paslaugas ir savo vardu jas parduoda galutiniam pirkėjui, tai toks tarpininkas yra laikomas neatsiskleidusiu tarpininku. PVM tikslais neatsiskleidęs tarpininkas yra traktuojamas kaip prekių/paslaugų pardavėjas, o PVM skaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip jis būtų skaičiuojamas, jeigu prekė būtų priklausiusi tarpininkui nuosavybės teise ir jo parduota, t. y. tokiu atveju neatsiskleidusiam tarpininkui parduodant prekes/paslaugas (ar jas įsigyjant), yra taikomas toks pat apmokestinimo režimas (tokie pat mokesčio tarifai, lengvatos), kaip irk tikrajam pardavėjui. (Teises aktai LRS PVMĮ 11 str. 2 d.)

Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita.
Atsiskleidusiu tarpininku yra laikomas toks apmokestinamasis asmuo, kuris už atlygį (pvz., komisinius) „suveda“ prekių/paslaugų pardavėją ir pirkėją. Tokiu atveju prekės pirkėjui yra parduodamos tikrojo jų savininko (prekių/paslaugų pardavėjo) vardu. Tarpininkavimo paslaugą atsiskleidęs tarpininkas gali teikti tiek prekių/paslaugų pardavėjui (t. y. pirkėjo paieška), tiek pirkėjui (t. y. tiekėjo paieška). Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna atlygį (pvz., komisinį) ir šiai paslaugai įforminti atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju pagrindinį prekių/paslaugų pardavimą įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių/paslaugų pardavėjas.

Atsiskleidusio tarpininko atlygis už suteiktas tarpininkavimo paslaugas apmokestinamas PVM pagal tai, kokias paslaugas teikiant yra tarpininkaujama. (Teises aktai LRS PVMĮ 11 str. 1 d.)

Administratorius ir savininkas platformos srotas24.lt, – yra  IK BALTIC LTD juridinis asmuo, administruojantis Srotas24.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto svetaine susijusias paslaugas.

Skelbimas – Srotas24.lt interneto svetainėje patalpintas išverstas į lietuvių kalbą skelbimas, perkeltas iš užsienio interneto tinklapių apie automobilių detales ar aksesuarus.

Tikrasis pardavėjas – prekės savininkas ir/ar pardavėjas. Tiekėjas tarpininkauja pagal Vartotojo pasirinktą sutartį tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Srotas24.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.
 
Vartotojas, norėdamas įsigyti interneto svetainėje pateiktas prekes, privalo susipažinti su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis. Naudojantis Srotas24.lt interneto svetaine, yra sutinkama dėl išdėstytų taisyklių ir nuostatų. Jeigu nėra sutinkama su tam tikra taisykle ar nuostata, interneto svetaine naudotis draudžiama.

Vartotojas, sutinkantis su išdėstytomis taisyklėmis ir nuostatomis patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnus, turi teisę registruotis ir pirkti automobilių detales, aksesuarus Interneto svetainėje bei gali sudaryti sutartis, o jeigu sudaro sutartį kito asmens vardu – turi tam būtiną ir įstatymus atitinkantį įgaliojimą.

Vartotojas supranta, kad Tarpininkas yra tik tarpininkas tarp Vartotojo ir Pardavėjo, jis nėra Prekių, pateiktų srotas24.lt interneto svetainėje, savininkas ar gamintojas. Tarpininkas gali padėti išsirinkti Prekę, ją užsako, sumoka kainą bei yra atsakingas už Prekės pristatymą į Vartotojo pasirinktą vietą bet kartu prisiima atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinta atitiktis Tarybos direktyvai 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 1999/44/EB.

Tarpininkas bet kuriuo metu gali pakeisti, pataisyti ar papildyti Srotas24.lt interneto svetainės taisykles, nuostatas, teikiamas paslaugas, jų apmokestinimą ir pan. Vartotojui toliau naudojantis interneto svetaine, pritariama taisyklėms, nuostatoms ir kitiems galimiems pakitimams.


ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Norint užsisakyti Srotas24.lt interneto svetainėje esančias naudotas arba naujas detales, pirmiausia, Vartotojas turi užpildyti registracijos formą. Registracijai būtini duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pašto indeksas, miestas, šalis, telefono numeris. Taip pat būtina pažymėti, ar esate juridinis asmuo, ar privatus pirkėjas, prekę įsigijantis asmeniniams poreikiams tenkinti. Tam, kad registracija būtų sėkmingai baigta, būtina susikurti slaptažodį, kurį reikės naudoti prisijungiant prie Srotas24.lt svetainės. Vartotojas turi įvesti teisingus asmens duomenis bei kontaktus, reikalingus sėkmingam Prekių užsakymui ir pristatymui. 

Vartotojas sutinka pateikti asmeninius duomenis, kontaktus laisva valia ir yra supažindintas su duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis Srotas24.lt interneto svetainėje. Taip pat vartotojas sutinka, kad jo duomenys nuo paskutinio karto, kai buvo prisijungta prie sistemos, bus saugomi 2 metus. Vartotojo duomenys yra tvarkomi dėl tinkamai suteikiamos paslaugos užtikrinimo, registravimo Srotas24.lt svetainėje tikslu.

Interneto svetainėje užsiregistravęs vartotojas sutinka, jog atliekant, tvirtinant užsakymą, informaciniai pranešimai apie užsakymo būseną bus siunčiami elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys registravimo svetainėje metu yra teisingi dėl tikslaus užsakymo vykdymo iš interneto svetainės Srotas24.lt.

Vartotojo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nebent Tiekėjo partneriams, atsakingiems už Prekės pristatymą ar panašioms su Vartotojo užsakymu susijusioms paslaugoms ir jų tikslumui užtikrinti. Tiekėjas užtikrina, kad Vartotojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys griežtai bus tvarkomi tik su užsakymu susijusiems tikslams vykdyti.

Vartotojas turi teisę žinoti savo asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, gali reikalauti sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenis, nesutikti, kad jie būtų toliau tvarkomi, tačiau tai negalioja duomenų saugojimui, kai kyla įtarimas, kad duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Pranešimą dėl asmeninių duomenų apsaugos būtina pateikti raštu. 

Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali jam siųsti informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis telefonu, tačiau taip pat turi teisę atsisakyti tokių pasiūlymų gavimo, informuodamas Tiekėją.
 
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu Vartotojas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo. 

Tarpininkas ir Vartotojas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo. 
Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su Srotas24.lt taisyklėmis, nuostatomis bei reikalavimais, nebent yra raštiškai susitarta kitaip. 

Sutarties sudarymą apima: Vartotojo pasirenkama Prekė(s) Srotas24.lt svetainėje, su kurios aprašymu Vartotojas privalo susipažinti prieš ją pasirenkant (atkreiptinas dėmesys, kad prekės gali būti su defektais apie kuriuos yra informacija prie prekės aprašymo, ir Vartotojui sutikus įsigyti Prekę su defektu, prekės nėra grąžinamos, išskyrus atvejus, kai informacija apie defektą Vartotojui nebuvo atskleista arba atskleista netinkamai), t.y tuo atveju, kai parduodamas daiktas su aptartais trūkumais, pardavėjas neatleidžiamas nuo atsakomybės už kitus, neaptartus daikto trūkumus. Tik susipažinus su prekės aprašymu, pasirinkta Prekė(s) įkeliama (os) į pirkinių krepšelį;

Į pirkinių krepšelio informacijos laukus, suvedami visi Prekės pirkimui ir gavimui reikalingi duomenys, atliekami nurodyti veiksmai;


!Pažymima, jog su taisyklėmis sutinkama tik prieš tai jas perskaičius ir supratus jų turinį.

Mokėjimas už Prekę atliekamas pasirinktu apmokėjimo būdu, pirkimas pabaigiamas patvirtinant užsakymą.
Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Tarpininkui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos prekės gavimo, išskyrus jeigu prekė yra naudota. 
 
VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal nustatytas taisykles Srotas24.lt svetainėje Vartotojas turi teisę pirkti naudotas arba naujas Prekes. Taip pat Vartotojas privalo sumokėti už norimas įsigyti prekes, jų pristatymą bei atsiimti/priimti savo užsakymą.
Jeigu vartotojas pasirenka prekę atsiimti sandėlyje, jis tai privalo padaryti per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad prekė atkeliavo į sandėlį, gavimo dienos. Pranešimas vartotojui siunčiamas elektroniniu paštu ir laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Prekių saugojimas pirmąsias 3 (tris) darbo dienas yra NEMOKAMAS, o nuo trečiosios – yra skaičiuojamas 10,00 (dešimt) EUR mokestis už kiekvieną saugojimo parą. Šiame punkte nurodyta bauda laikoma minimaliais ir neįrodinėtinais pardavėjo nuostoliais, patirtais dėl prekės sandėliavimo. Vartotojas sutinka, kad šiame punkte nurodyta bauda atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.
Jeigu Tarpininkas vėluoja pristatyti Prekę ir Vartotojui suteikus papildomą protingą terminą vis tiek nepristato Prekės, Tarpininkas moka Vartotojui 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą pristatyti Prekę dieną, skaičiuojant nuo papildomo Vartotojo suteikto termino suėjimo dienos, nuo Prekės kainos.
Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę praneša apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Tarpininkas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina vartotojui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.
Vartotojas privalo laikytis srotas24.lt taisyklių bei reikalavimų, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir atnaujinti savo paskyros asmeninius, kontaktinius duomenis, jeigu jie pasikeičia.

TARPININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojo naudojimasis interneto svetaine gali būti apribotas, sustabdytas ar panaikintas, bandant pakenkti Srotas24.lt svetainės saugumui ar nesilaikant įsipareigojimų.
Bet kuriuo metu Tarpininkas gali sustabdyti Srotas24.lt svetainės veiklą neterminuotam laikui ir turi teisę neįspėti bei neatsakyti Vartotojams už patiriamus nuostolius.
Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir pradeda galioti po taisyklių atnaujinimo sudaromoms sutartims. 
Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 darbo dienas. Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę panaikinti jo užsakymą.
Tarpininkas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis Srotas24.lt interneto svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tarpininkas negali garantuoti, kad Srotas24.lt dirbs neribotą laiką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo metu. Tarpininkas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo asmeninėje paskyroje nurodytu adresu, remiantis pristatymo sąlygomis ir taisyklėmis.
Tarpininkas laikomas atitinkamai paslaugų sutarties šalimi ir dėl to jis atsakingas vartotojui už tinkamą vartotojo informavimą apie pagrindinį prekiautoją, tinkamą tarpininkavimo fakto atskleidimą, už vartotojui svarbios informacijos pagal Civilinio kodekso 6.2287  pateikimą.
 
PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Srotas24.lt interneto svetainėje kainos nurodytos eurais.
Skelbimuose nurodomos dvi kainos – Srotas24.lt kaina, prekes atsiimant Tarpininko sandėlyje bei Srotas24.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie Srotas24.lt kainos dar pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).
Norint atsiskaityti už Prekes galima pasirinkti Vartotojui patogiausią mokėjimo būdą: 
Bankinį pavedimą;
„Paysera“ mokėjimo sistemą.
Patvirtinęs užsakymą Vartotojas privalo jį apmokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Per 3 darbo dienas negavus apmokėjimo, užsakymas yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas siuntinys, kurio būseną galima stebėti asmeninėje paskyroje.
Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos Srotas24.lt svetainėje ne vėliau kaip iki Prekių atsiėmimo pirkėjui momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą, kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina. 
Tarpininkui patvirtinus užsakymą, Vartotojas sutinka, kad Prekės kaina gali pasikeisti, jeigu tam yra atsiradę tokie rodikliai kaip padidėjusi savikaina, techninė klaida ar papildomos su Prekės pardavimu susijusios išlaidos. Vartotojas turi teisę nesutikti pirkti kitos kainos prekę. Tokiu atveju turi būti pateikiamas užpildytas prašymas nutraukti sutartį – interneto svetainėje srotas24.lt nurodyta grąžinimo forma arba Vartotojo pasirašytas pranešimas. 
 
PREKIŲ PRISTATYMAS

Į Vilniaus sandėlį užsakymas bus pristatytas preliminariai nuo 3 iki 7 darbo dienų po apmokėjimo patvirtinimo. Pristatymas Jūsų nurodytu adresu užtrunka papildomai ir priklauso nuo pristatymo vietovės, bet neilgiau nei per įstatymo numatyto 30 dienų prekės pristatymo terminą.
Užsakymui pasiekus Vilniaus sandėlį, būsite informuoti el.paštu arba trumpąja SMS žinute.
Įsigytas Prekes Vartotojas gali atsiimti Tarpininko sandėlyje Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Lietuva arba jas gali gauti pirkimo metu nurodytu adresu. 
Įsigytas Prekes gali pristatyti Tarpininkas arba jo atstovas.
Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog Srotas24.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti naudotos. Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitų neaptartų trūkumų, Tarpininkas įsipareigoja grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo tos dienos, kai Vartotojas pateikia užpildytą grąžinimo formą arba Vartotojo parašu pasirašytą aiškų raštišką pranešimą apie užsakymo atsisakymą. Vartotojas privalo pagrįsti įrodymais, kad Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukų ar turi trūkumų. Jeigu Vartotojas tokių įrodymų nepateikia, Tarpininkas gali atsisakyti grąžinti pinigus už Prekę arba pats (ar pasitelkęs kitus asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant tikrąjį pardavėją) atlikti Prekės atitikimo ar kokybės patikrinimą. Nustatęs, kad Prekė neatitinka aprašymo, nuotraukų ar kokybės reikalavimų, Tarpininkas grąžina pinigus už įsigytą Prekę per 14 dienų nuo paaiškėjimo apie tokį neatitikimą dienos. Jeigu Tarpininkas nenustato neatitikimų aprašymui, nuotraukoms ar kokybei, tokiu atveju Vartotojas privalo atsiimti prekę savo jėgomis ir sąskaita bei padengti Tarpininko išlaidas, susijusias su Prekės patikra, jeigu tokių Tarpininkas patyrė. 
Vartotojas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Vartotojas informuojamas, kad prekės bus pristatytos nevėliau kaip per 30 dienų. Tarpininkui nepristačius Prekės per naują Vartotojo nustatytą terminą, Vartotojas įgija teisę nutraukti šalių sudarytą sutartį.
Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių, taip pat dėl force majeure aplinkybių. 
Tiekėjas nepriima atgal veikiančių naudotų prekių, kurios atitinka aprašymą ir nuotraukas, taip pat naudotų prekių, kurios tapo neveikiančiomis ar buvo sugadintos dėl Vartotojo kaltės.
Kiekvienas užsakymas yra vykdomas tik gavus apmokėjimą Vartotojo pasirinktu būdu.
Užsakytas Prekes Vartotojas turi atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Vartotojo paskyroje nurodytu adresu Prekės yra pristatomas, tačiau jas atsiima ne pats Vartotojas, Vartotojas negali reikšti pretenzijų dėl jo Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėjų arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus. Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas tampa atleistas nuo atsakomybės dėl Prekės pažeidimo, jeigu tai – ne gamyklinis brokas.
Protingu terminu laikomas 20 dienų laikotarpis nuo Prekės gavimo ar atsiėmimo dienos. Ši nuostata neturi įtakos įstatyminei garantijai
Jeigu siuntinį su prekėmis nurodytu adresu atsiima ne Vartotojas, o kitas asmuo, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamai. 
Jeigu Vartotojas nesulaukia įsigytos Prekės numatytą pristatymo dieną, ne vėliau kaip per vieną dieną apie tai jis turi pranešti Tarpininkui ir suteikti papildomą protingą terminą Prekei pristatyti. Jeigu apie siuntos negavimą nebus pranešta, Vartotojas nebeturės teisės reikšti pretenzijų Tarpininkui dėl pavėluoto siuntos pristatymo ar jos negavimo.
Vartotojui Prekės nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina nuo Prekės atsiėmimo ar perdavimo dienos, arba per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kuomet Vartotojas gavo informacinį pranešimą, kad Prekė yra sandėlyje, arba nuo tos dienos, kuomet Vartotojas turėjo gauti prekę, tačiau jos negavo (neatsiėmė) dėl Vartotojo kaltės. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Vartotojas.
Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į Srotas24.lt konsultantus telefonu +370 654 28028 arba Pagalba Online.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Srotas24.lt interneto svetainėje kiekviena Prekė yra pavaizduota nuotraukoje, o šalia jos – savybių apašymas. Jeigu Vartotojui kyla kausimų dėl Prekės, pateiktos interneto svetainėje, jis turi kreiptis į Tarpininką.
Jeigu parduodamas naudotas daiktas dėl natūralaus nusidėvėjimo, ankstesnio naudojimo sąlygų (intensyvumo ir kt.) savo kokybės savybėmis gali skirtis nuo analogiško naujo daikto, dėl ko galima tikėtis mažiau efektyvios ir trumpesnės jo naudojimo trukmės, todėl Šalys sutinka, kad Pardavėjas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio, negu Garantija pagal įstatymą (LR civilinio kodekso 6.364 straipsnis), termino, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu vieneri metai. 
Tarpininkas nėra atsakingas už tai, kad interneto svetainėje pateiktos Prekės neatitinka nuotraukose pavaizduoto dydžio, spalvos ar formos dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo kompiuterio ypatybėmis, išskyrus, jeigu tokie neatitikimai yra ženklūs. Jeigu Pirkėją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į konsultantus, dirbančius interneto svetainėje.
Vartotojas yra supažindintas, kad Srotas24.lt interneto svetainėje parduodamos ne tik naujos, bet ir naudotos dalys. 
Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio, jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui, Tarpininkas neprisiima už tai atsakomybės.
Jeigu Vartotojas įsigytą Prekę pageidauja atsiimti Vilniuje įsikūrusiame sandėlyje adresu Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Lietuva, gavęs elektroninį laišką arba trumpąją žinutę į mobilų telefoną, Prekes jis privalo atsiimti per 5 darbo dienas. To nepadarius laiku, Vartotojas privalo mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo Prekės kainos už kiekvieną pavėluotą atsiimti Prekę dieną.
 
PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog Srotas24.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti naudotos, o Tarpininkas nėra Prekių savininkas ar gamintojas. Tarpininkas įsipareigoja suteikti visą reikiamą informaciją apie Prekę, priimti užsakymą, atsiskaitymą, atgabenti ir pristatyti Prekes Vartotojams. 
Įsigytą naują Prekę galima grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų be jokios priežasties, išskyrus naudotas Prekes, jeigu nėra Tarpininko sutikimo, arba per protingą terminą, jeigu detalė turi trūkumų, egzistavusių Prekės perdavimo metu, arba atvežta ne tokia kokia buvo užsakyta. Tam kad patikrinti ar detalė yra tinkama rekomenduojama pasitarti su mūsų konsultantais. Vartotojas netenka teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad prekė yra su trūkumais, taip pat, jeigu Vartotojas turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir per protingą terminą neinformavo Tarpininko apie pastebėtus trūkumus. Garantinis laikotarpis neviršija 1 metų. Garantinis laikotarpis prasideda tą dieną, kai gaunate detalę. Pagal ES taisykles, tiekėjas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip nurodyta skelbime.. Prašome kreiptis į Srotas24.lt konsultantus telefonu +370 654 28028 arba Pagalba Online.
Įsigytą prekę galima grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų, jeigu detalė yra sugadinta arba atvežta ne tokia kokia buvo užsakyta, taigi tam kad patikrinti ar detalė yra tinkama reikia pasitarti su mūsų konsultantais. Vartotojas netenka teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad prekė yra su trūkumais, taip pat, jeigu Vartotojas turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir iškart neinformavo Pardavėjo apie pastebėtus trūkumus. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).
Jei Vartotojas grąžina naują Prekę be jokios priežasties, ji turi būti pateikta originalioje pakuotėje su pakuotės išvaizdos pakeitimais, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą;
Prekė turi būti tokios pat būklės, kaip ir gauta pristatymo metu. Bet koks jos pažeidimas nėra pateisinamas;
Vartotojas turi grąžinti tokios pat komplektacijos Prekę, kokią gavo;
Grąžinama Prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos. Tai nėra taikoma grąžinamoms nekokybiškoms Prekėms;
Grąžinimo metu būtina pateikti Prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus;
Jeigu Pirkėjas nori grąžinti sugadintą, panaudotą, pažeistą Prekę, neatitinkančią išvardintos grąžinimo tvarkos, Tarpininkas turi teisę jos nepriimti.
Esant Prekės defektams ir kitiems nekokybiškiems aspektams, būtina pateikti raštišką prašymą su aiškiai įvardijamais Prekės trūkumais bei pateikti trūkumus pagrindžiančius dokumentus. Jeigu tokie dokumentai nėra pateikiami, Vartotojas gali perduoti Prekę Tarpininkui, kad šis įvertintų, ar Prekė atitinka skelbime nurodytą Prekę arba yra tinkamos kokybės, o tam Vartotojas turi suteikti Tarpininkui ne trumpesnį nei 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. 
Jeigu pageidaujama, kad už užsakymą būtų grąžinti pinigai, užpildoma laisvos formos grąžinimo prašymas, kad gautumėte grąžinimo patvirtinimą. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos. Šios formos užpildymas nereiškia, kad pinigai už įsigytą prekę bus grąžinti. Pardavėjas kiekvienu individualiu atveju svarsto prašymo grąžinti pinigus pagrįstumą ir apie galutinį priimtą sprendimą informuoja Vartotoją. Atveju jai bus priimtas sprendimas grąžinti pinigus Užsakovui, grąžinimas bus atliekamas į Užsakovo sąskaitą, gavus iš tikro Pardavėjo pinigu grąžinimą, bet nevėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą“
,Jei grąžinamas dėl pardavėjo kaltės (jei prekė neveikia ir apie tai nebuvo suteikta informacija, yra kitokia, nei aprašyta), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.3643 straipsnio 4 dalimi, pirkėjas gaus visą užsakymo sumą, tame tarpe grąžinimo pristatymo išlaidų. Visais kitais atvejais pirkėjas padengs pristatymo ir grąžinimo išlaidas Tarpininkui.
Jeigu Prekės grąžinimo atveju nėra pateikiamas jo pirkimą patvirtinantis dokumentas, visi su jos keitimu ar grąžinimu atliekami veiksmai yra vykdomi esant Tarpininko sutikimui.
Tinkamos kokybės naudotų prekių grąžinimas galimas tik vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. Tarpininkas, vadovaudamasis šių taisyklių 16 punkto nuostatomis, turi teisę atsisakyti priimti naudotą prekę ir grąžinti už ją pinigus. 
Jeigu Vartotojas nori grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus be jokios priežasties, Vartotojas į Tarpininką privalo kreiptis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Vartotojui tenka visos Prekės grąžinimo išlaidos. Tarpininkas įgyja pareigą grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus tik po to, kai Vartotojas grąžina Prekę Tarpininkui. Jeigu Vartotojas Prekę Tarpininkui grąžina siųsdamas paštu, Vartotojas privalo atsiųsti Tarpininkui pašto kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekė buvo išsiųsta Tarpininkui. 
Vartotojas, pageidaujantis atgauti pinigus už įsigytą prekę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 6 dalimi, privalo užpildyti internetinėje svetainėje Srtoas24.lt esančią grąžinimo formą arba Vartotojo parašu pasirašytą aiškų rašytinį atsisakymą nuo Sutarties. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos. Vartotojui rekomenduojama užfiksuoti formos ar atsisakymo pateikimo faktą ir šį įrodymą išsisaugoti. Šios formos ar atsisakymo užpildymas bei pateikimas nereiškia, kad pinigai už įsigytą prekę bus grąžinti. Tarpininkas kiekvienu individualiu atveju svarsto prašymo grąžinti pinigus pagrįstumą ir apie galutinį priimtą sprendimą informuoja Vartotoją. Atveju jai bus priimtas sprendimas grąžinti pinigus, grąžinimas bus atliekamas į Vartotojo sąskaitą, ne vėliau nei per 14 dienų nuo Tarpininko sprendimo grąžinti už Prekę pinigus priėmimo, arba nuo Vartotojo užpildytos Prekių grąžinimo formos ar atsisakymo pateikimo dienos, jeigu Vartotojas sutarties atsisako be jokios priežasties per 14 dienų.
Jei grąžinamas dėl mūsų kaltės (jei prekė neveikia, yra kitokia, nei aprašyta), Vartotojas gaus visą užsakymo sumą be grąžinimo pristatymo išlaidų. Visais kitais atvejais bus išskaičiuojamos tiesioginės Prekės siuntimo išlaidos, kurios sudaro 20% nuo Prekės kainos ir yra neįrodinėtinos Tarpininko išlaidos. 

Prekių grąžinimo formą galitė užpildyti čia>>
 
ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Srotas24.lt interneto svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktus asmeninius duomenis ir jų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi asmeniniai duomenys, Tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų padarinių, pavyzdžiui, ne ten pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.
Vartotojas, sukūręs paskyrą Srotas24.lt interneto svetainėje yra visiškai atsakingas dėl jo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainėje prisijungia trečiasis asmuo su Vartotojo prisijungimo duomenimis, Srotas24.lt tokį asmenį priskiria Vartotojui.
Tarpininkas nėra atsakingas už atvejus, kai kyla nuostolių dėl Vartotojo kaltės, kuris nesusipažino su interneto svetainės taisyklėmis, rekomendacijomis ir visomis išdėstytomis sąlygomis.
Kilus žalai, jos nuostolius atlygina kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Visą reikalingą užsakymui informaciją Tarpininkas siunčia Vartotojo paskyroje užregistruotu elektroniniu paštu.
Turint bet kokių klausimų, Vartotojas kreipiasi į Tarpininką Srotas24.lt interneto svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Srotas24.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės ir reikalavimai yra pagrįsti Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
Kilus ginčams dėl pateiktų taisyklių, nesutarimai sprendžiami Vartotojui pateikus pretenziją Tarpininkui. Tarpininkas per 14 dienų pateikia atsakymą į pretenziją, su kuria sutinka arba nesutinka ir nurodo tokio nesutikimo motyvus. Jeigu Vartotojas nesutinka su Tarpininko atsakymu, jis gali pateikti prašymą/skundą dėl Tarpininko interneto parduotuvėje įsigytos Prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Visa informacija, patalpinta Srotas24.lt interneto svetainėje laikoma kaip pateikta raštu.
Srotas24.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės jokiu būdu neapriboja vartotojų teisių, nustatytų teisės aktuose.

Pristatymas į šalis, kurios nurodytos žemiau - nevykdomas:

AFGANISTANAS, BARBADOSAS, BAHAMAS, BOTSVANA, GANA, IRAKAS, IRANAS, JAMAIKA, KAMBODŽA, ŠIAURĖS KORĖJA, MIANMARAS, MAURITIUS, NIKARAGVA, PANAMA, PAKISTANAS, SIRIJA, TRINIDADAS IR TOBAGAS, UGANDA, UKRAINE, VANUATU, JEMENAS, ZIMBABVE,  RUSIJOS FEDERACIJA.

Autobazar UAB yra puslapių srotas24.lt, srotas24.co.uk, srotas.ee, srotas.lv savininkė ir puslapio administratorius vykdantis puslapio administravimą  teikiantis tarpininkavimo (atstovavimo) paslaugas tarp Vartotojo ir tikrojo pardavėjo, Prekes parduodančio Lenkijos internetinėse parduotuvėse.

Fiziniams asmenims sąskaitos teikiamos pareikalavus, kadangi visus užsakymus jie atsiima pagal pateiktą užsakymo numerį.

Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato ES ir Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Populiarūs originalių dalių numeriai